ประชุมคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมประชุมคณะทำงานสรรหารางวัลประชาบดีประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ