“ชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี”

“ชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี”

 

เริ่มแล้ว มหกรรม “ชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี” เยียวยาผู้ประกอบการพ้นผ่านวิกฤตโควิด-19

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม “ชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี” โดยมี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานฯ จัดโดยความร่วมมือของจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และเครือข่าย OTOP จังหวัดชลบุรี เพื่อเยียวยาผู้ผลิตและ ผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้า ช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั้งในและต่างจังหวัดให้สามารถผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของตลาดและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น งานมหกรรม “ ชม ชิม ช้อป OTOP ชลบุรี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 18 กันยายน 2563 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้า OTOP ทั้งจากจังหวัดชลบุรีและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมจัดจำหน่ายสินค้าจำนวน 294 ร้านค้า