ประชุมพิจารณาความดีความชอบ การผ่านทดลองงาน

ประชุมพิจารณาความดีความชอบ การผ่านทดลองงาน

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมพิจารณาความดีความชอบ การผ่านทดลองงาน และการต่อสัญญาพนักงานจ้างของสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ณ ห้องเลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สำนักงานสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี