โครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผล

โครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผล

ประมวลภาพบรรยากาศโครงการอบรมสัมมนาปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความสัมฤทธิผลในการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง หลักสี่ กรุงเทพมหานคร